Stop bariérám

Chceme být bez bariér

Připravujeme pilotní projekt pro odbourání stěn u sociálně vyloučených lokalit. V brzké době se dozvíte více... 

Sdílejte s námi

.

.

.